Informatie vergoeding fysiotherapie

Hebt u een klacht, blijf er dan niet mee lopen!

Henk, 55 jaar, frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)

De aandoening van Henk (frozen shoulder) staat op de zogenoemde chronische lijst. Fysiotherapie vanaf de 21e behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering als u, net zoals Henk, een bepaalde chronische aandoening hebt. Een overzicht van de aandoeningen staan op de zogenoemde chronische lijst. Als Henk een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten, dan krijgt hij mogelijk de eerste 20 behandelingen vergoed.

Anna, 70 jaar, reuma

Anna heeft al jaren reuma. Vanaf 2012 wordt behandeling door de fysiotherapeut niet meer vergoed uit de basisverzekering. Anna is daarom aangewezen op een aanvullende verzekering of kan er voor kiezen om de behandeling zelf te betalen.

Fysiotherapie wordt meestal vergoed

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden. Stel: u hebt een klacht of een aandoening waar de fysiotherapeut u mee kan helpen. Wat wordt dan door de zorgverzekering vergoed?

De fysiotherapeut bereikbaar

Elke Nederlander kan zelf besluiten om direct contact op te nemen met een fysiotherapeut. U hebt daarvoor geen verwijzing nodig van de (huis)arts. Bent u bij de fysiotherapeut dan luistert hij of zij naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij kijkt samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Ook hoe u bent verzekerd zal ter sprake komen. Elke zorgverzekeraar heeft fysiotherapie opgenomen in de aanvullende verzekering. Bent u aanvullend verzekerd dan verschilt het per verzekeraar hoeveel behandelingen fysiotherapie u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Staat in uw zorgpolis dat u onbeperkt verzekerd bent voor fysiotherapie? Dan betekent dat niet dat u altijd recht hebt op fysiotherapie! Uw fysiotherapeut bepaalt, in samenspraak met u, of er voor u een fysiotherapeutische indicatie is. Oftewel of fysiotherapie in uw situatie de meest aangewezen behandeling is. Hebt u geen aanvullende verzekering dan kunt u overwegen om de behandelingen door de fysiotherapeut zelf te betalen.

Alleen mensen met een aandoening die op de chronische lijst staat, komen vanaf de 21e behandeling in aanmerking voor een vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandeling kunt u met een aanvullende verzekering (deels)opvangen.

De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden eveneens vergoed uit de basisverzekering. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Pepijn, 6 jaar, verdraaide knie

Pepijn is zes jaar oud. Net zoals de meeste van zijn leeftijdsgenoten houdt hij van voetbal. Stel dat hij in 2012 een keer zijn knie verdraait. De kosten voor zijn behandelingen bij de fysiotherapeut worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt een maximum van 9 behandelingen. Als het nodig is nog een keer 9 behandelingen. Alle behandelingen daarna moeten uit de aanvullende verzekering worden betaald

.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben.

Voorwaarden

Zorgverzekeraars bepalen zelf welke aanvullende verzekeringen ze aanbieden en onder welke voorwaarden. Dit betekent dat de verzekeraar u mag weigeren voor de aanvullende verzekering. Ook kan de verzekeraar voor de aanvullende verzekering een hogere premie vragen als u ouder bent. Het acceptatiebeleid voor de aanvullende verzekering verschilt per verzekeraar.

Tot slot

Met adviezen en oefeningen zorgt de fysiotherapeut ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zo haalt u uit het leven wat erin zit!

Als u twijfelt of de behandeling die u nodig hebt, voor vergoeding in aanmerking komt en u kunt hierboven het antwoord niet vinden: vraag dan advies aan uw fysiotherapeut.

Meer informatie kunt u vinden op: www.defysiotherapeut.com.