Kwaliteit fysiotherapie

Voor elke aandoening een passende fysiotherapeut

Fysiotherapeuten kunnen zich specialiseren. Zo zijn er onder andere manueel fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, fysiotherapeuten voor ouderen (geriatriefysiotherapeuten), bekkenfysiotherapeuten en bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op psychosomatische klachten zoals vermoeidheid of benauwdheid, op vochtophopingen/lymfologie, hart- en vaatziekten en klachten rond het kaakgewricht.

De fysiotherapeut maakt het mogelijk dat iedereen binnen zijn eigen vermogen zo optimaal mogelijk kan bewegen.

Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid in het BIG-register, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven.

Wilt u meer informatie over de fysiotherapeut. Of zoekt u een fysiotherapeut in uw regio? Kijk dan op www.defysiotherapeut.com.