Fascie technieken volgens Willie Fourie

Fascia technieken volgens Willie Fourie

De fascia is een bindweefsel dat als een dunmazig web alle structuren van het lichaam omsluit. Je zou het als het grootste orgaan kunnen zien dat we hebben. Al onze spieren, gewrichten, organen, bloedbanen en het zenuwweefsel zijn doorweven en omgeven door fascie. Het verbindt alles aan elkaar en maakt het lichaam tot een samenhangend, functionerend geheel.

Als de fascie ontspannen is en goed voorzien van water kan het lichaam optimaal functioneren. De fascie zorgt er dan voor dat alles makkelijk beweegt, over elkaar glijdt. Het faciliteert dus alle bewegingen in het lichaam.

Door een trauma, een blessure of langdurige overbelasting, maar zeer zeker ook door stress kan de fascie onder spanning komen te staan, vast gaan zitten of minder soepel worden.

Dit heeft direct gevolgen voor de doorbloeding en functioneren van het geblokkeerde gebied. Wat zich bijvoorbeeld kan uiten in pijn, stijfheid en zelfs een gevoel van benauwdheid als het in de borstkas plaatsvindt.

Het lichaam heeft een zelf herstellend vermogen en zal normaal gezien een dergelijke verstoring weer oplossen. Als dit niet gebeurd door onder andere littekenweefsel of fibrosering kan met behulp van fascia technieken van Willie Fourie en de orthopedische revalidatie 4xT methode dit alsnog herstellen.

Orthopedische revalidatie volgens de 4xT methode

Orthopedische revalidatie volgens de  4xTmethode    

Veel mensen zijn met hun chronische klacht, waar ze soms al 15 jaar mee rondlopen, al bij veel verschillende therapeuten en/of specialisten geweest. Ze hebben fysiotherapie, manuele therapie gehad en vaak langdurige beweegprogramma’s om de belastbaarheid te verbeteren, maar toch blijven de klachten bestaan. Er zijn foto’s gemaakt waarop niks te zien is… De patiënt is eigenlijk genoodzaakt om ermee te leren leven aangezien er van alles is geprobeerd en niets heeft geholpen.

Vaak is de aanpak van bijvoorbeeld lage rugklachten gericht op het bestrijden van de symptomen. De artsen schrijven pijnstillers, ontstekingsremmers of spierontspanners voor (zoals Diclofenac) Ook fysiotherapeuten proberen dezelfde symptomen te bestrijden door middel van massage, manipulaties, stroomprikkels of dry needling. Maar dat is dweilen met de kraan open.

Vergelijk het met iemand die met zijn hand klem zit tussen de deur. Natuurlijk ervaart hij of zij pijn en zullen zijn of haar spieren aanspannen. Dat is een natuurlijk beschermingsmechanisme! Pijn en spierspanning bestrijden is dus niet de oplossing! Belangrijk is het om de oorzaak aan te pakken. De deur moet open! Dat gebruikt door het toepassen van de 4xT methode.

-De 4xT methode is gebaseerd op vernieuwde anatomische inzichten (myofasciale structuren) van o.a. Gil Hedley en Tom Meyers

-De methode kan worden gebruikt bij alle acute- en chronische pijnklachten , onder andere bij rug-, nek-, schouder-, elleboog-, hand-, heup-, knie- en enkel klachten

-80% van de patiënten is klachtenvrij na 1-5 behandelingen

-Na de eerste behandeling gaat u met minder klachten naar huis!

De 4xT methode gaat volgens een vast test- en behandelpatroon.
De vier T’s staat voor testen, tapen, triggeren en trainen.

-Testen: tijdens de elke fysiotherapie behandeling wordt met een aantal sneltesten gekeken hoe het bewegen gaat, of de beweging beperkt is en hoeveel pijn het doet.
- Tapen: na het testen wordt de beweging op basis van myofasciale testen ingestuurd en ook in die richting getapet.
- Triggeren: met fysiotherapeutische mobilisatie en manuele manipulatie technieken wordt de beweging verder ingestuurd.
- Trainen: Specifieke huiswerkoefening en doelgerichte medische training om de resultaten te behouden

Vergoeding Fysiotherapie

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2015 375 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u - tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Redactioneel in de Oostermoer en de Vriezerpost

Deze week in de krant...

Geef je nu op voor een workshop "pijn en ontspannen" en "stress en ontspannen" in Zuidlaren of Vries. De kosten zijn 7,50 euro per workshop.

Je mag je eigen matje meenemen, maar sinds vandaag heb ik ook matjes..